18. 1. 2021

Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska

Pred 100 rokmi vznikol časopis 
 
Krásy Slovenska

 Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska. Dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku je venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám. "Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška," priblížil pre TASR Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva Dajama, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu.
Hlavnou hybnou silou pri jeho vzniku bola skupina okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. "Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju," vysvetľuje Kollár a dodáva: "Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť potom, keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú sumu (5000 Kčs)."
Prvé číslo vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dôvetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu sa začínalo editoriálom Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu "Poznajme otčinu!", a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný dodnes: "Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom."
Časopis vykonal v 20. storočí veľa osvetovej činnosti. Hoci sa menila jeho štruktúra i rozsah, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, svojím obsahom zostal rovnaký. "V 80. rokoch Krásy Slovenska boli z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska," poznamenal Kollár s tým, že za sto rokov vyšlo viac ako 1000 čísiel časopisu a vystriedali sa pritom dve desiatky šéfredaktorov.
Krásy Slovenska sa neodchýlili od svojho pôvodného motta ani po roku 2004. Časopis sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom stále rubriky, ktoré ho charakterizujú desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť či Okienko z Tatier), ale napríklad aj veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.
Časopis má niekoľko tisíc čitateľov. Mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú na tradičných stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú od roku 1964, a striedajú sa pritom lokality západného, stredného a východného Slovenska. Kollár podčiarkol, že miesta organizovania zrazov boli a sú na niekoľko rokov dopredu rezervované: "V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam kde časopis vznikol pred 100 rokmi."


Copyright © TASR 2021