5. 1. 2021

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


O sväté omše cez médiá je stále živý záujem, hoci táto forma nedokáže rovnocenne nahradiť osobné stretnutia. V súvislosti s pozastavením verejného slávenia bohoslužieb do 24. januára to pre TASR uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.
"Plošné prerušenie slávenia verejných bohoslužieb je pre cirkev, samozrejme, bolestná záležitosť. V daných okolnostiach je však zrejmé, že nastolený lockdown odpovedá na kritickú situáciu v nemocniciach," uviedol Kramara. Ako dodal, neexistuje iná možnosť, ako danú vec prijať a nejaký čas vydržať.
Kramara potvrdil, že veriaci majú o sväté omše, ktoré sa vysielajú prostredníctvom médií, stále záujem. Ako tvrdí, ponuka streamov a vysielaní je rozsiahla a verejnosť si má z čoho vyberať.
Vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách sú od 1. do 24. januára pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia, pričom v chráme môže byť maximálne kňaz a päť ďalších osôb. KBS na svojom webe informuje, že chrámy nie je nariadené zamknúť. Avšak nesmú sa v nich konať hromadné podujatia, to sa týka verejného spovedania aj rozdávania svätého prijímania.


Copyright © TASR 2021