30. 4. 2021

RTVS si pripomína 100. výročie narodenia Rady Šubovej

RTVS si pripomína 
 

100. výročie narodenia Rady Šubovej


Nedožitých 100 rokov rozhlasovej herečky a režisérky Rady Šubovej, ktorá patrila medzi najvýraznejšie osobnosti košického rozhlasového štúdia 60. až 80. rokov minulého storočia, si v sobotu 1. mája pripomenie RTVS. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.
V čase, keď vzniklo rozhlasové vysielanie na Slovensku, mala Rada (vtedy ešte Treskoňová) päť rokov. Už ako malá počúvala rozhlas, ktorý jej učaroval. S rodinou sa presťahovali do Prešova, kde sa ako 18-ročná študentka učiteľskej akadémie prihlásila na konkurz do rozhlasovej dramatickej družiny v tom čase v Prešove sídliaceho rozhlasu (1939 - 1944). V rokoch 1945 - 1949 bola členkou bratislavskej rozhlasovej dramatickej družiny. V roku 1949 sa Rada Šubová vrátila späť do Košíc, kde v košickom rozhlasovom štúdiu pracovala najskôr ako členka rozhlasovej dramatickej družiny a neskôr od roku 1955 aj ako rozhlasová režisérka až do roku 1984.
"Ako režisérka vytvorila desiatky rozhlasových hier, v ktorých sa uplatnil jej zmysel pre lyrickosť i pre humor. Niekoľkokrát vyhrala aj celoštátnu československú poslucháčsku súťaž rozhlasových hier," priblížil Čačko tvorbu Rady Šubovej, ktorá pripravovala aj prierezy operiet, pásma, najmä z oblasti histórie, poviedky a venovala sa aj detskej tvorbe. Bola tiež obľúbenou rozhlasovou herečkou a účinkovala v rozprávkach a hrách pre deti a mládež v ČST v Košiciach. Rada Šubová zomrela 16. februára 2009.
"V rozhlasovom archíve sa zachovalo viac ako 200 umeleckých relácií, rozhlasových hier, pásiem, čítaní, rozprávok, ba dokonca i hudobných komédií, ktoré pani Šubová režírovala, alebo v nich účinkovala. Jej režijný rukopis bol poznačený dôslednou prácou s textovou predlohou, ale najmä s hercami a herečkami, ktorých dokázala vždy interpretačne posunúť," hovorí tímlíderka Hudby a dramatických programov košického štúdia RTVS Hana Kolbašská Rodová. Pripomína tiež Šubovej preslávenú prácu s deťmi: "Pod jej vedením sa menili na skutočné herecké nádeje."
Rádio Devín si režisérku a herečku pripomenie v nedeľu 2. mája o 16.30 h portrétom Rady Šubovej z cyklu Boli sme pri tom, ktorý vznikol pri príležitosti 80. výročia Slovenského rozhlasu v roku 2006, a 16. mája o 20.00 h v Dramatickom Rádiu Devín: Moliére: Meštiak šľachticom (1968) a Ivan Izakovič: Ten, čo kráča tmou (1969).