8. 9. 2021

Časopis Pamiatky a múzeá udelil výročné ceny za rok 2020

Časopis Pamiatky a múzeá udelil 
 Časopis Pamiatky a múzeá udelil výročné ceny za rok 2019
 
výročné ceny za rok 2020


Bratislava 8. septembra (TASR) - Časopis Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom SR udelil v stredu výročné ceny za rok 2020. O oceneniach rozhodla po tridsiaty raz redakcia a redakčná rada časopisu, ktorý si tohto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku. Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných vybrala 18 projektov, z ktorých hlasovaním určila nositeľov siedmich výročných cien.
Cenu v kategórii objav - nález - akvizícia získali Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák a združenie Restau.Art v spolupráci s Petrom Kvasňákom, Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom, farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za objav kamenného pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Mária Hudáková a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Dominikom Repkom, Martinom Furmanom, Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš si ocenenie odniesli za nález keltskej mužskej sošky so zlatými očami.
Cenu v kategórii expozícia - výstava dostali Katarína Nádaská, Jozef Tušan, Richard Tomory a Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov - Opátstvom Jasov za výstavu Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove.
V kategórii publikácia uspeli Klára Komorová, Ľubomír Jankovič a Slovenská národná knižnica v Martine, ocenenie im patrí za reprezentačnú publikáciu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice.
V kategórii obnova - adaptácia získali výročnú cenu Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, spoločnosť Bouda Masár Architekti, Pradiareň 1900, s. r. o., v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za projekt Pradiareň 1900 v areáli bývalej továrne Cvernovka v Bratislave.
V kategórii reštaurovanie si cenu odniesli Peter Koreň, Juraj Gregorek, Lenka Megyeši Ďurčeková a Krajský pamiatkový úrad Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.
V kategórii audiovízia - multimédiá uspeli Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, spoločnosť Memory film a RTVS, cena im patrí za dokumentárny film Fantastický stredovek.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu v predvečer otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ocenené diela a celkový zoznam nominácií nájdu záujemcovia v časopise Pamiatky a múzeá, číslo 3/2021.


Zdroj: TASR