21. 6. 2022

Poslanci vzali na vedomie správu RVR za minulý rok

Poslanci vzali na vedomie správu

Do Rady pre vysielanie a retransmisiu sa hlási rekordný počet kandidátov  (ZOZNAM)

 RVR za minulý rok

 

Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie správu o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) za rok 2021. Vyplýva z nej, že rada vydala v minulom roku 330 rozhodnutí, udelila 12 licencií na rozhlasové a 17 na televízne vysielanie, ktoré umožnili vznik 14 nových programových služieb. Rada tiež zaevidovala takmer 600 sťažností a uložila 67 sankcií za porušenie zákona, z nich 45 vo forme pokuty v celkovej výške 68.979 eur.

Hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková priblížila, že z vyše 500 sťažností, ktoré RVR v predchádzajúcom roku prešetrila, sa viac ako 90 percent týkalo obsahu vysielania, zvyšné licenčnej agendy (napr. nevyužívania frekvencií alebo vysielania bez platnej licencie). V prípade obsahu vysielania sa sťažnosti v prevažnej väčšine týkali objektivity a nestrannosti spravodajstva a publicistiky. "Opodstatnená bola jedna desatina z preskúmaných sťažností," informovala Michelčíková. "Najviac porušení zákona - 31 - Rada v roku 2021 konštatovala v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a maloletých."
Pripomenula, že v roku 2021 pristúpila RVR k niekoľkým krokom, ktoré posilnili transparentnosť jej fungovania - začala zverejňovať podkladové materiály na jej zasadnutia vrátane zvukových záznamov z nich a naživo prenášať výberové konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií.
Špecifický monitoring, ktorý RVR v minulom roku uskutočnila, bol zameraný na vysielanie spravodajských a publicistických príspevkov týkajúcich sa témy šírenia nového koronavírusu, očkovania proti nemu a iných protipandemických opatrení. "Korešponduje to s jednou z hlavných orientácií RVR v jej medzinárodnej agende, ktorou je oblasť boja proti dezinformáciám," pripomenula hovorkyňa.

Zdroj. TASR