20. 6. 2022

PREŠOV: Študentské časopisy je možné do krajskej súťaže prihlásiť do konca júla

PREŠOV: Študentské časopisy je možné do 

 Vyhodnotenie VIII. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov - SPŠE Prešov

krajskej súťaže prihlásiť do konca júla

 

V poradí 9. ročník súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyhlásila krajská samospráva v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava. Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Uzávierka prihlášok školských periodík je do 31. júla.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2021/2022. Pri tlačenej verzii je nutné zaslať minimálne dve vydania časopisu každé, v dvoch exemplároch, a doručiť s označením ´Súťaž stredoškolských časopisov PSK´ na adresu Centra regionálnych dokumentov krajskej knižnice v Prešove. „V prípade elektronických online formátov je potrebné uviesť presnú webovú adresu priamo do prihlášky,“ dodala Jeleňová.

Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Zapojené redakčné tímy okrem spätnej väzby a rád od skúsených novinárov získajú vecné ceny a tí najlepší i finančné príspevky na svoju tvorivú činnosť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je plánované na jeseň tohto roku.

Najúspešnejším školským časopisom PSK v doterajšej histórii súťaže je časopis Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove Gymoš, ktorý má v ôsmich ročníkoch súťaže na svojom konte štyri víťazstvá. Triumfoval aj v predchádzajúcom ročníku súťaže. Tri víťazstvá v súťaži zaznamenal časopis Gymploviny, ktorého tvorcami sú študenti Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni.

 

Zdroj: SITA