21. 3. 2006

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Spoločnosť AirPlay Network Inc. uvádza na trh nový produkt, ktorý umožňuje cez mobilné telefóny hrať rôzne hry , prepojené na televízne vysielanie. Počas sledovania televízie môžu predplatitelia súťažiť s inými v reálnom čase a odhadovať športové výsledky, herné situácie, výhercov reality show, či vyberanie odpovedí v súťažných hrách. Prvý produkt "AirPlay Sports," chce AirPlay Network pustiť na jeseň spolu s NFL- americkým futbalom. Užívateľ bude môcť hádať aj herné situácie / napr.- aký pohyb urobí hráč / . Užívatelia AirPlay budú musieť používať mobily pripojené na internet , aby sa mohli zúčasniť hry. Prezident AirPlay Network Inc. Morgan Guenther / bývalý šéf TiVo Inc / hovorí : „ Chceme transformovať televíziu z pasívnej na aktívnu zábavu a zážitok. A mobilný telefón je najvhodnejšia platforma. " Podobnú technológiu chce využívať aj Digital Chocolate Inc. AirPlay Network Inc. Je prepojená na spoločnosť Redpoint Ventures a mobilnú komunikáciu jej bude zabezpečovať Qualcomm Inc.