22. 3. 2006

MORE SLOVAK RADIO NEWS

MORE SLOVAK RADIO NEWS
Rozhlasová rada dnes pre nedostatok podkladov aj času presunula rokovanie o spôsobe vymáhania dlhov na koncesionárskych poplatkoch za Slovenský rozhlas na apríl. Rada by sa situáciou vo vymáhaní, ktoré pre SRo robí spoločnosť BSP Lawyer Partners mala zaoberať na začiatku svojho dvojdňového zasadnutia plánovaného na 5. a 6. apríla. Rozhlasová rada zároveň požiadala ekonomickú riaditeľku a štatutárnu zástupkyňu SRo Hildu Gajdošovú, aby jej na rokovanie predložila viaceré materiály. Medzi nimi aj návrh dodatku k Rámcovej zmluve. Dodatok by mal do zmluvného vzťahu medzi SRo a BSP LP zakomponovať nové legislatívne pravidlá, ktoré zaviedla novela zákona o koncesionárskych poplatkoch - známa ako tzv. generálny pardon, ktorý navrhol Tomáš Galbavý. Nový zákon okrem iného zakazuje postupovať pohľadávky verejnoprávnych médií inej inštitúcii, čomu sa SRo podľa Gajdošovej prispôsobí. Dodatok by tiež mal zahŕňať inštitút dohody o novácii, spôsob rozdelenia príjmov z dohôd o novácii na krytie nákladov súvisiacich s riešením nedoplatkov z koncesionárskych poplatkov medzi BSP LP a SRo. Tiež by mal riešiť postup v prípade ukončenia zmluvného vzťahu dohodou ako aj povinnosť zmluvných strán vopred prerokovať a zmluvne zakotviť postup pri vymáhaní dlžných koncesií. Rozhlasová rada sa tiež venovala činnosti Symfonického orchestra (SO) SRo. Člen rady Michal Dzurjanin radu zoznámil s tým, že orchester s názvom Staatliches Radiosymphonie orchester Bratislava vystupoval v rámci programu Circus meets Classic - Roncallis Winterträume od konca decembra do začiatku januára v Hanoveri, Hamburgu a Štutgarte. Podujatie podľa bulletinu organizovala agentúra Alegria. Z diskusie s predstaviteľmi SO SRo vyplynulo, že pod týmto názvom nevystupoval SO SRo, ale iné hudobné teleso. Štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová v tejto súvislosti prisľúbila, že vedenie rozhlasu dá preskúmať na Úrad priemyselného vlastníctva SR, či nedošlo k zneužitiu ochrannej známky SO SRo. Rada zobrala na vedomie informáciu o činnosti orchestra v I. štvrťroku tohto roka a o jeho prioritách na II. štvrťrok. Zároveň požiadala manažment o predloženie správy s požiadavkami hudobnej redakcie na nahrávanie hudobných diel v druhom polroku 2006. Rozhlasová rada schválila rozpočet a programový koncept SRo na rok 2006. Rozpočet počíta s príjmami 788,848 miliónov korún a neinvestičnými výdavkami vo výške 992,438 miliónov korún. Hospodársky výsledok by tak mal byť v strate 203,590 miliónov korún. Manažment SRo by mal radu mesačne informovať o prijatých rozpočtových opatreniach. Rada tiež preverila prihlášky do konkurzu na generálneho riaditeľa SRo a do konkurzu posunula tých, ktorí splnili podmienky, teda 12 zo 14 uchádzačov.