29. 1. 2008

Eurobarometer 68

Eurobarometer 68
Najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku je rozhlas, ktorému dôveruje 79 percent respondentov, čo je o 13 percentuálnych bodov viac ako je priemer všetkých krajín Európskej únie. Na druhom mieste je televízia so 71-percentnou dôverou (o 13 percent viac ako priemer EÚ27) a na treťom tlač, ktorej dôveruje 53 percent Slovákov (o 6 percentuálnych bodov viac ako v EÚ27). Vyplýva to z národnej správy Eurobarometer 68, ktorý sa na Slovensku uskutočnil od 26. septembra do 11. októbra minulého roku na vzorke 1162 obyvateľov.