29. 1. 2008

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili.

Deti moje, toto vám píšem,
aby ste nehrešili.
Strana SMER - sociálna demokracia ostro protestuje proti konštrukciám viacerých médií týkajúcich sa údajného personálneho prepojenia firiem tvoriacich konzorcium, ktoré sa prihlásilo do verejnej súťaže na upratovanie vnútorných priestorov na Ministerstve obrany SR, na stranu SMER-SD. Konateľom spoločnosti Slovclean, ktorá zastrešuje skupinu šiestich firiem, je Martin Záhora, ktorý je podľa vlastných slov členom politickej strany SDKÚ-DS. Táto informácia však zaznela v médiách len veľmi okrajovo. Pýtame sa preto, o akom prepojení na vládnu stranu SMER-SD to médiá vlastne hovoria, keď konateľom spoločnosti zastrešujúcej celú skupinu firiem je člen opozičnej SDKÚ-DS? Médiá ale svoje články bombasticky postavili na jednej osobe, ktorá je radovým členom strany SMER-SD. Je súčasne nemysliteľné, aby boli všetci radoví členovia vládnych politických strán vylúčení z verejných obstarávaní, ktoré sú považované za najtransparentnejší spôsob zabezpečovania služieb pre verejný sektor. Nehovoriac o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie SR ako kontrolný a rozhodujúci orgán v procese verejného obstarávania reprezentuje predstaviteľ opozičnej SMK, dokonca člen jej vrcholného politického vedenia. Navyše je známe, že strana SMER-SD vždy principiálne konala pri preukázateľných pochybeniach svojich členov ich vylúčením zo strany.V prípade tendrov na Ministerstve obrany SR bola vyvodená najvyššia politická zodpovednosť, minister podal demisiu a to napriek tomu, že v jeho prípade nemožno hovoriť o žiadnej subjektívnej zodpovednosti. A rovnako treba pripomenúť, že MO SR neprišlo v prípade týchto tendrov ani o jednu korunu, že zverejnenie chybných súm v európskom vestníku bolo v rozpore s plánom obstarávania zákaziek MO SR schválených ministrom, že ministerstvo okamžite pristúpilo k opatreniam k zrušeniu verejnej súťaže a minister nariadil vykonanie inšpekcie k stanoveniu miery zodpovednosti. Navyše bol odvolaný zodpovedný úradník MO SR. Tender by vzhľadom na uvedené skutočnosti nebol nikdy realizovaný.Napriek týmto všetkým okolnostiam nechápeme snahu médií neustále škandalizovať stranu SMER-SD na základe domyslených konštrukcií. Je rovnako nemysliteľné, aby sa SMER-SD neustále domáhal uverejňovania pravdy a opravy nepravdivých skutočností, hoci médiám musí byť zrejmé, že publikujú nepravdivé informácie.
Katarína Kližanová Rýsová- Hovorca strany SMER - sociálna demokracia