30. 1. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Asociácia internetových médií SR (AIM SR), ktorá združuje najväčšie internetové média na Slovensku zvolila na svojej decembrovej členskej schôdzi staronového predsedu Správnej rady Milana Csaplára a nových členov Správnej rady. Členská schôdza AIM SR, na ktorej prebehli aj voľby Správnej rady a predsedu AIM sa konala 17.12.2007. Predsedom Správnej rady sa stal: Milan Csaplár. Za podpredsedov Správnej rady boli zvolení: Dalibor Jakuš a Valér Kot. Členmi Správnej rady AIM na rok 2008 sú: Milan Csaplár / zástupca Computer Press, s.r.o., Zive.sk , Dalibor Jakuš / zástupca Profesia s.r.o., Profesia.sk , Valér Kot / zástupca Petit Press,s.r.o., Sme.sk , Ľudo Jambrich / zástupca AdAstra Net, s.r.o., Skrz.sk , Juraj Javorský / zástupca Trend Holding, s.r.o., Etrend.sk.