20. 2. 2008

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) na dnešnom zasadnutí konštatovala, že dvaja mobilní operátori porušili vo svojich televíznych reklamných spotoch etický kódex. Ako pre TASR uviedla predsedníčka AK RPR Jarmila Grujbárová, v prípade kampane Volajte zadarmo až na desať čísel spoločnosti Orange nie je v spote vysvetlené, že sa to týka iba vybraných paušálov. "Čo sa týka spotu O2 Naravinu Špeciál sú v spote spomenuté len polovičné ceny, no nie je tam uvedená podmienka, že kartu je potrebné dobíjať každý mesiac," spresnila Grujbárová. AK RPR dnes konštatovala porušenie kódexu aj v prípade svetelného bilboardu umiestneného na križovatke Šancovej a Štefanovičovej ulice v Bratislave, na ktorom je zobrazená žena v negližé, ktorá sa po 17.00 hod. odhalí. Tento bilboard porušuje podľa AK RPR slušnosť reklamy, pretože reklama nesmie obsahovať také vizuálne prezentácie, ktoré by hrubým spôsobom porušovali všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy spotrebiteľov. "V tomto prípade nebol, vzhľadom na zvolené médium, vhodne vybraný motív," vysvetlila Grujbárová. Porušenie etického kódexu AK RPR tiež konštatovala v prípade reklamnej kampane Dexia Banky 4% Najväčší hit vašich peňazí, ktorá podľa komisie porušuje etický kódex tým, že v televíznom spote tejto kampane sľubuje všetko bez poplatkov. V prípade ďalších sťažností, ktorými sa na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí AK RPR zaoberala, kódex porušený nebol.

Copyright © TASR 2008