19. 2. 2008

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes uložila pokutu 800.000 korún spoločnosti MAC TV za porušenie zákona pri ochrane maloletých a tiež ľudskej dôstojnosti v súvislosti s odvysielaním príspevku Eutanázia v rámci programu Črepiny z 3. septembra 2007. Ďalšiu pokutu vo výške 100.000 korún dnes uložila tej istej spoločnosti za nedodržanie povinného časového odstupu medzi vysielaním reklám v súvislosti s programom Mojsejovci z 3. septembra 2007. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Na svojom dnešnom zasadnutí adresovala RVR upozornenie spoločnosti NAUTIK za porušenie zákona, čo sa týka ochrany maloletých v rámci programu Skladajme písmenká, tiež z 3. septembra minulého roku. V dvoch prípadoch dnes RVR rozhodla o udelení predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného 100-percentného podielu Seperdeo vita TV Handlová na spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza a s prevodom 50-percentného obchodného podielu spoločnosti PRIAMOS Prievidza, držiteľa licencie spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, na mesto Prievidza, mesto Nováky, mesto Handlová, mesto Bojnice a obec Lehota pod Vtáčnikom, rovnakým dielom po 10 percent. RVR tiež, na vlastnú žiadosť vysielateľa, odňala frekvenciu 89,8 MHz Prešov držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie, spoločnosti Poprad Reality Invest Poprad.

Copyright © TASR 2008