20. 2. 2008

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Relácia Labyrint televízie TA3 sa stala víťazom súťaže o najlepšiu slovenskú spotrebiteľskú kampaň za rok 2007. Súťaž Európskej únie realizuje Európska komisia a cieľom projektu je vyhlásenie najlepšej spotrebiteľskej kampane EÚ. Európske spotrebiteľské centrum v SR za týmto účelom oslovilo niekoľko mimovládnych spotrebiteľských organizácií, štátnych inštitúcií a médií. TA3 prihlásila do projektu reláciu Labyrint, ktorá má snahu rozširovať spotrebiteľské vedomie verejnosti, upozorniť na nekalé praktiky obchodníkov, poskytnúť praktické rady v oblasti obchodu, reklamácie výrobkov, orientovania sa na trhu. Labyrint interaktívne reaguje na podnety divákov, ktorí sa na spravodajskú televíziu obracajú so spotrebiteľskými problémami. Relácia informuje o zmenách v legislatíve, činnosti spotrebiteľských organizácií na Slovensku či testovaní výrobkov v zahraničí. Labyrint moderuje a dramaturgicky pripravuje Katarína Zollerová, vysiela sa vo štvrtok o 20.45 hod., v repríze v piatok o 12.30 hod. Vo výbore, ktorý vyhodnotil reláciu Labyrint ako najlepšiu kampaň za rok 2007 na národnej úrovni, boli predstavitelia Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska, Európskeho spotrebiteľského centra v SR, denníka Hospodárske noviny, Ministerstva hospodárstva SR a zástupca EK na Slovensku. Európska komisia vyberie spomedzi národných kampaní najlepšiu a vyhlási ju za najlepšiu spotrebiteľskú kampaň EÚ za rok 2007 dňa 10. marca 2008 v Bruseli pri príležitosti Medzinárodného dňa spotrebiteľov.