20. 2. 2008

Novinárska cena 2007

Novinárska cena 2007
Až 833 prihlásených príspevkov do štvrtého ročníka Novinárskej ceny 2007 prekonalo očakávania organizátorov. V roku 2004, kedy sa Novinárska cena začala, bolo prihlásených 479 príspevkov, do druhého ročníka bolo zaslaných 444 príspevkov. "V treťom ročníku súťaže poroty hodnotili 796 príspevkov. Tento počet sme považovali za maximálny a v tomto roku sme očakávali podobné číslo. Veľmi nás prekvapilo a zároveň potešilo, že tento rok prihlásených prác ešte pribudlo," povedala Ľubica Stanek, zástupkyňa vyhlasovateľa súťaže Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Práce prihlasovali autori, ich redakcie, ale aj diváci, čitatelia a poslucháči. Osem porôt rozhodne o najlepších prácach - nomináciách a následne v apríli 2008 vyhlásia výsledky súťaže. V 4. ročníku súťaže bolo ako každoročne najviac príspevkov zaslaných do kategórie: Najlepšia reportáž v printových médiách (104 príspevkov). Druhou najpočetnejšou kategóriou je Najlepšia reportáž v elektronických médiách (100 príspevkov). Výrazný nárast zaznamenala kategória: Najlepší analyticko-investigatívny príspevok (96 príspevkov). Za ňou nasleduje Najlepší rozhovor v printových médiách (80 príspevkov); kategória Najlepší článok publikovaný na blogu (76 príspevkov) a Najlepšia novinárska fotografia (73 príspevkov). Novinársku cenu 2007 udelia aj v ďalších siedmich kategóriách a Rada súťaže opäť udelí špeciálnu Cenu otvorenej spoločnosti venovanú pamiatke Karola Ježíka. Udelená bude tiež Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska za mimoriadny prínos v printových médiách, výnimočný profesionalitou či spoločenským dosahom. Prihlásené príspevky publikované alebo odvysielané od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 bude v každej kategórii hodnotiť trojčlenná až päťčlenná odborná porota zložená z viacerých významných osobností spoločenského a kultúrneho života ako aj z predstaviteľov slovenskej, českej a poľskej novinárskej obce. V kategórii Najlepšia reportáž a rozhovor, beseda, diskusia bude opäť aj moderátor a redaktor Českej televízie Václav Moravec. Príspevky bude posudzovať napríklad novinár a spisovateľ Karel Hvížďala, slovakista a bývalý novinár Gazety Wyborczej Andrzej Jagodziński, komentátor Hospodářských novin Tomáš Němeček, riaditeľka pre výskum a riadenie informácií Svetového združenia novín Tatiana Repková, humorista a kritik Kornel Földvári či fotograf Jan Šibík. Novinársku cenu 2007 organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v spolupráci s hlavným partnerom Philip Morris Slovakia, partnermi Združením vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Svetovou bankou, Memo 98 a agentúrou PRime time.