23. 9. 2008

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala dnes správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia objektivity spravodajstva v súvislosti s odvysielaním príspevku Oslavy s otáznikom v rámci programu Správy a komentáre zo dňa 23. júna. Ďalej začala správne konanie voči spoločnosti Markíza-Slovakia, spol. s r.o. z dôvodu skrytej reklamy v súvislosti s odvysielaním príspevku Hudobný hotel v Prahe v rámci programu Prominenti zo dňa 22. júna. Spoločnosti MAC TV s.r.o. Rada uložila pokutu vo výške 300.000 Sk (9958 eur) za porušenie ľudskej dôstojnosti v súvislosti s odvysielaním programu Nevera po slovensky zo dňa 18. februára. Rada uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. za skrytú reklamu v súvislosti s odvysielaním príspevku Záujem o finančné poradenstvo stále rastie v rámci programu Správy TA3 zo dňa 27. marca. TASR informoval Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Copyright © TASR 2008