22. 9. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Koncept Zmlúv medzi štátom a Slovenskou televíziou (STV) a Slovenským rozhlasom (SRo), ktorý do vlády predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR nezodpovedá plánom, ktoré ministerstvo prezentovalo vlani a posilňuje závislosť STV a SRo od štátu. Vyplýva to z reakcie Mediálneho inštitútu (MI) na návrh zmlúv predložený do medzirezortného pripomienkového konania. MI v stanovisku pre agentúru SITA upozorňuje, že pôvodne mali byť zmluvy pripravené na päť až šesť rokov, terajší návrh hovorí o rokoch 2010 až 2013, teda o štyroch rokoch. Mediálny inštitút okrem iného pripomína, že ich koncept mali vypracovať manažmenty STV a SRo a predložiť ho nezávislej skupine expertov, ktorú vymenuje MK SR a jej súčasťou bude aj zástupca ministerstva financií. “Pracovná skupina navrhnutá v materiáli predloženom do medzirezortného pripomienkového konania sa už, na rozdiel od avizovanej nezávislej skupiny expertov, skladá len zo zástupcov MK SR, STV a SRo a s expertmi ´sa stretáva´.“ Z pôvodného procesu vzniku zmlúv, ktorý mal byť v každom kroku verejný a odborný, sa tak podľa MI stal “proces čisto administratívny, v ktorom je ´štátom´ len ministerstvo kultúry.“ Podľa vlaňajšieho materiálu, však zmluva mala byť dokument, ktorý nie je “direktívnym príkazom štátu“, pripomína inštitút. Predložený materiál posilní pozíciu štátu voči verejnoprávnym médiám a s návrhom zoštátnenia ich budov, o ktorom hovorí návrh na vznik mediálneho komplexu “pokračuje v zmene ich charakteru z verejných inštitúcií na inštitúcie závislé od štátu a jeho administratívy“, dodáva sa v stanovisku MI, ktoré agentúre SITA za inštitút poskytla Zuzana Mistríková, bývalá šéfka sekcie médií a audiovízie MK SR. Prvý plán zaviesť zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi predstavil minister kultúry Marek Maďarič vláde ešte 23. mája minulý rok. MK SR si sľubuje od zmluvy a tiež od nového výberu poplatkov za vysielanie STV a SRo a neskôr aj od presťahovania verejnoprávnych médií do spoločného sídla ich finančnú samostatnosť, koniec ich dotovania. Zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania sa budú medzi SR a STV a SRo uzatvárať na roky 2010 až 2013. V prvom rade majú slúžiť na podporu a finančné zabezpečenie výroby pôvodných programov vo verejnom záujme, pôvodnej dramatickej tvorby a pôvodných programov pre deti a mládež. Okrem toho by tiež mali zaistiť financovanie investičných a iných účelových projektov a v prípade rozhlasu aj vysielanie Radia Slovakia International – vysielanie SRo do zahraničia. Zmluvy na roky 2010 až 2013 budú len rámcové, určia práva a povinnosti zmluvných strán. Konkrétne projekty určia dodatky, ktoré sa uzatvoria vždy na jeden rok. Ich plnenie budú kontrolovať a vyhodnocovať raz ročne Rada STV a Rozhlasová rada, ako aj ministerstvo kultúry. Zmluvy by sa nemali počas ich trvania meniť. Existencia zmluvy by nemala znamenať vylúčenie štátnej podpory na špecifické programové projekty alebo na nové úlohy, zadané štátom, napríklad na digitalizáciu. Zavedenie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi si vyžiada aj otvorenie viacerých zákonov, najmä zákonov o STV a o SRo. Ich novely chce MK SR pripraviť do konca tohto roka. Mali byť hlavne rozšíriť kompetencie Rady STV, Rozhlasovej rady a dozorných rád médií súvisiace s prípravou zmlúv a následnou kontrolou ich plnenia. MK SR avizovalo, že zmluvy vzniknú po odbornej a verejnej diskusii v prvom polroku roka 2009. Návrhy zmlúv chce MK SR následne predložiť od júla do septembra 2009, tak aby sa mohli podpísať v decembri budúceho roka, teda asi pol roka pred parlamentnými voľbami. Zmluvy so štátom sú pre verejnoprávne médiá podľa MK SR potrebné preto, že poplatky za ich vysielanie na ich financovanie nestačia, a nepokrývajú to ani zdroje z reklamy, ktorá sa navyše má postupne znižovať. Vysielanie STV a SRo má byť podľa MK SR "na požadovanej úrovni kvality, ponúkané informácie musia byť nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné." Zmluvu medzi štátom a TASR ministerstvo kultúry nepripravuje. Ak v parlamente prejde návrh zákona o TASR z dielne MK SR, mohla by sa agentúra od januára 2009 zmeniť na verejnoprávnu inštitúciu. Návrh zákona o TASR okrem iného uvádza ako jeden zdroj financovania TASR aj zmluvu so štátom. V súčasnosti štátom dotovaná tlačová agentúra by po zmene na verejnoprávnu mohla dostávať od štátu peniaze na konkrétne projekty v rámci svojich služieb vo verejnom záujme.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.