25. 9. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Internetová reklama v druhom kvartáli roku 2008 členov Asociácie internetových médií (AIM) dosiahla hodnotu 194,5 mil. Sk. Ide o 47 % nárast oproti rovnakému obdobiu spred minulého roku, keď objem inzercie bol 132,3 mil. Sk. Z celkových príjmov druhého kvartálu mala najväčšie zastúpenie bannerová reklama (111 mil. Sk), riadková inzercia (38 mil. Sk) a vyhľadávanie (31 mil. Sk), ktoré spolu tvoria takmer 93 percentný podiel na dosiahnutých príjmoch v tomto období.
Dosiahnuté príjmy v 2.kvartáli roka 2008

V medziročnom porovnaní najväčším skokanom v náraste príjmov zaznamenala forma rich média. Rich média je inzercia integrujúca zvuk, najčastejšie ide o video bannery. Tento druh inzercie zaznamenal viac ako 8 násobný nárast. Takmer 4 násobný nárast zaznamenali príjmy z emailovej reklamy, v ktorej sú prevažne zahrnuté nasledovné formáty: direct mail, bannery, linky či forma sponzoringu zahrnuté do emailovej správy. Spolu však tvoria len 5 percent z dosiahnutých tržieb. Stály trend nárastu si udržuje bannerová reklama (59,6 %), ktorá zároveň tvorí najväčší podiel na celkových príjmoch a to 57,3 %.

Medziročné porovnanie vybraných foriem reklamy

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom (1.kvartál 2008, 151,5 mil. Sk) celkové príjmy z internetovej reklamy vzrástli o 28,4 %. Vysvetlivky ako aj celkový prehľad príjmov AIM
Príjmy členov sú uvádzané vrátane agentúrnej provízie, po poskytnutých zľavách a bez bartrových obchodov.
Metropolitná Televízia Bratislava sprístupnila na svojej internetovej stránke www.tvba.sk všetky záznamy z rokovaní Mestského zastupiteľstva Bratislava a takisto i Archív svojich relácií. V archíve je umiestnené takmer všetko, čo TV Bratislava vysiela a denne sa aktualizuje. Ak si divák nestihol odsledovať program v riadnom vysielacom čase, môže tak urobiť neskôr. Nájde tam denné Správy, Metro, diskusné relácie Beseda o piatej, Župný magazín, Šporklub, Music Klub a iné. Televízia Bratislava pravidelne aktivizuje a inovuje profil internetovej komunikácie s divákom. Do pozornosti dáva divákom aj špecificky „bratislavskú“ spoločensko-kultúrno-obchodnú revue pod názvom Korzo a dramaturgicky pozmenenú reláciu Športklub, ktorá je nasmerovaná k monotematickejším „klubovým“ profilom nielen „veľkých“, ale aj minoritných športov a lokálnych mestských klubov.