8. 4. 2013

Reakcia UCM v Trnave na príspevok odvysielaný v hlavnom spravodajstve TV Markíza dňa 4. apríla 2013 s názvom: "Prísnejšie kritériá"

Reakcia UCM v Trnave na príspevok odvysielaný v

hlavnom spravodajstve TV Markíza

Reportáž zo dňa 4. apríla 2013 s názvom: "Prísnejšie kritériá" sa týkala informácie, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal nové kritériá komplexnej akreditácie vysokých škôl. V uvedenej reportáži sa vyskytla výrazná nepresnosť, ktorá vzbudzuje dojem, že autorka Soňa Juricová v nej bola zaujatá a nepriniesla objektívny pohľad na problematiku. Ako inak pomenovať spracovanie danej reportáže, kde na jednej strane redaktorka tvrdí (a tvrdenie dokladá aj vyjadrením hovorcu ministerstva školstva), že "...na splnenie kritérií majú školský rok" a na druhej strane v reportáži ukazuje mapu so zvýraznenými školami a s komentárom "...odborníci majú vytypované tieto školy, ktorým hrozia problémy. Špekuluje sa o týchto univerzitách..." Toto tvrdenie odznelo aj napriek tomu, že nové schválené kritériá ešte neboli zverejnené, teda redaktorka nemala na základe čoho daný zoznam vytvoriť. Nehovoriac už o tom, že sama vyjadrením "špekuluje sa“ priznáva, že v spravodajskej relácii nepoužíva overené zdroje a informácie. A ak sa aj chcela skryť za "odborníkov", bolo by profesionálne aspoň jedného menovať, prípadne mu dať priestor na vyjadrenie, na základe čoho bol daný zoznam vytvorený. Z takto postavenej reportáže máme dojem, že nebola spracovaná objektívne, a preto sme požiadali TV Markíza o zdôvodnenie, s ktorými kritériami má konkrétne naša univerzita problém, keďže ich nové znenie neboli známe. Rovnako o vyjadrenie, presné stanoviská a mená odborníkov, o ktorých sa autorka v reportáži opierala, ale ich nemenovala.

Dr. Katarína Nyulassyová, PhD. vedúca kancelárie rektora UCM v Trnave