15. 7. 2013

Margita sype muchy za humná

 Margita sype muchy


za humná


Jednotka horšie až zle.
Dvojka lepšie. Sagan.
Spolu - 11,02 %.

Markíza  lepšie.
TV Doma výborne.
DAJTO  horšie.
FOOOR o chlp horšie.

JOJ o chlp lepšie, ale zle
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.

TA 3 o chĺpok lepšie. 

Jednotka - 6.63% ;
Dvojka - 4.39 % ;
Markíza - 21,77% ;
TV DOMA - 7.04% ;
DAJTO- 2,52%
FOOOR- 1,17 %
TV JOJ – 16,29 % ;
JOJ PLUS- 4.74 % ;
WAU -1,29 % ;
TA 3 - 2.05 %