16. 12. 2013

Keď príde sv. Lucia, nájde tu už zimu

Keď príde sv. Lucia,

nájde tu už zimu
 
 Jednotka lepšie.
Dvojka rovnako.
Spolu  lepšie-10.90 %  

Markíza  lepšie.
TV Doma rovnako.
DAJTO  lepšie.
FOOOR  rovnako.
Spolu lepšie - 36.40%

JOJ horšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.
SENZI horšie, za hranicou štatistickej chyby.
Spolu horšie- 21.80%

TA 3 rovnako.  

Jednotka - 9.20 % ;
Dvojka - 1.70 % ;
Markíza - 27.10% ;
TV DOMA - 4.80% ;
DAJTO- 3.30%
FOOOR- 1.20%
TV JOJ – 16.10 % ;
JOJ PLUS- 4.60 % ;
WAU -1.00 % ;
SENZI- 0,10 %
TA 3 - 1.50 %