18. 12. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a NUNEZ NFE s.r.o. podpísali zmluvu na výrobu výroba audiovizuálnych diel s „5 PROTI 5“ v rozsahu 119 častí . Cena je 511.700,- bez dane z pridanej hodnoty. Cena za jednu časť je identická ako pri predchádzajúcej zmluve : 4.300,- €