17. 12. 2013

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a . New Hattrick s.r.o. podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálneho diela s pracovným  názvom: „Nikto nie je dokonalý“ v rozsahu 25 častí. Cena za jednu časť je identická ako pri predchádzajúcej zmluve : 35 493,60 eur . Celková suma je 887 340,- eur vrátane dane z pridanej hodnoty.