6. 5. 2014

TASR NEWS

TASR NEWS

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) pokračuje vo vytváraní inovatívnych produktov a v oblasti inovácií určuje trend na slovenskom trhu. Po dnešnom rokovaní parlamentného výboru pre kultúru a médiá, ktorý vzal na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR za rok 2013, to povedal predseda Správnej rady TASR Vladimír Masár.
Agentúra podľa neho ukončila rok 2013 v miernom zisku, ktorý využila na zníženie starého dlhu. Na výbore dodal, že vzhľadom na stabilizovaný vzťah agentúry so štátom existuje perspektíva, že tento niekoľkoročný problém TASR postupne úplne vyrieši.
"Správna rada pozitívne hodnotila vzťah so štátom, v roku 2013 sa znovu jasne zadefinoval. Na jednej strane štát jasne povedal, aké služby má tlačová agentúra vo verejnom záujme produkovať," poznamenal Masár. "Na druhej strane sa jasne dohodli cenové nároky tlačovej agentúry v súvislosti s týmito službami. Považujem to za veľmi dôležité, aby bolo jasné, že príspevok od štátu nie je zadarmo. Peniaze, ktoré tlačová agentúra od štátu dostáva, sú protihodnotou za služby, ktoré agentúra veľmi efektívne vykonáva v prospech štátu," dodal.
Generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník považuje z hľadiska roku 2013 za dôležité, že sa podarilo naštartovať nové programové typy. "Jednak sme začali veľmi intenzívne posúvať vyššie latku videospravodajstva v TASR, začali sme oveľa intenzívnejšie pracovať so zvukmi, plus sme sa začali venovať rozvíjaniu našich koncových médií, ktorých máme momentálne v správe štyri," povedal. "Toto všetko pritom, že sme ani na chvíľu nezanedbali štandardné výstupy v štandardných servisoch tlačovej agentúry. Dodržanie tejto symbiózy medzi udržaním pôvodných štandardov a nastavovaním nových považujem za najväčší úspech, ktorý si môžu všimnúť aj naši klienti," uviedol Rezník.
"Bola to štandardná správa, ktorá dáva za pravdu tomu, že transformácia tlačovej agentúry na verejnoprávnu inštitúciu mala svoje opodstatnenie," konštatoval na margo dnešného rokovania predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD). "Vidíme, že TASR pod vedením generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka má svoju autoritu a získala v podstate nenahraditeľné miesto na trhu. V mediálnom prostredí, ohľadom vyváženosti a transparentnosti, má TASR špičkovú kvalitu," uzavrel Jarjabek.

Copyright © TASR 2013