16. 6. 2015

Futbalový turnaj k Svetovému dňu športovej žurnalistiky

Futbalový turnaj k
Svetovému dňu športovej žurnalistikyKlub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) organizuje aj v tomto roku pri príležitosti Svetového dňa športovej žurnalistiky tradičný futbalový turnaj redakčných kolektívov. Ten sa uskutoční v piatok 26. júna v predpoludňajších hodinách na umelej trávnatej ploche v areáli bratislavských Pasienkov. Redakcie môžu prihlasovať svoje tímy najneskôr do pondelka 22. júna 2015 e-mailom na adresu lucanic@sportpress.sk alebo telefonicky na tel. č. 0903/408489.
Každý hráč dostane upomienkové tričko, po skončení turnaja sa uskutoční vyhlásenie výsledkov s oceňovaním najlepších spojené s občerstvením.