10. 12. 2015

Médiá a ochrana maloletých – regulácia, psychológia, edukácia

Médiá a ochrana maloletých –
 regulácia, psychológia, edukáciaSlovenský systém ochrany maloletých pred škodlivým obsahom vysielania televízií či rádií je funkčný, povedal pre agentúru SITA predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík počas dnešnej konferencie Médiá a ochrana maloletých – regulácia, psychológia, edukácia. Rada na konferencii v Bratislave prezentovala porovnávaciu štúdiu systémov ochrany maloletých v krajinách združených v Stredoeurópskom regulačnom fóre (CERF). Hlavným záverom štúdie je podľa šéfa licenčnej rady, ktorá je slovenským regulátorom v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, že našu legislatívnu úpravu charakterizuje pomenovanie „zlatý stred“, keďže sú aj prísnejšie aj benevolentnejšie systémy, no aj krajiny bez systému ochrany maloletých. Zo štúdie tak vyplýva, že slovenský systém „nemožno zaraďovať medzi horšie, je porovnateľný s ostatnými krajinami“. Pre zlepšenie ochrany maloletých vo vysielaní sa snaží RVR viac venovať komunikácii, dialógu s vysielateľmi, podrobnejšiemu výkladu jednotlivých pravidiel.
Rada ukončila rozsiahlu komparatívnu štúdiu systémov ochrany maloletých v krajinách združených v Stredoeurópskom regulačnom fóre (CERF). Z porovnania vyplynulo, že spomedzi ôsmich krajín CERF uplatňuje sedem štátov reguláciu nad rámec spomínanej smernice. Realizuje sa obvykle zavedením systému označovania programov (tzv. labeling, u nás známy pod pojmom Jednotný systém označovania – JSO). Piktogramy s informáciou o vekovej vhodnosti vysielaných programov sa nepoužívajú len v Českej republike. Vo všetkých porovnávaných krajinách má ochrana maloletých pred mediálnymi vplyvmi charakter výlučne štátnej regulácie. Slovinsko ako jediné z krajín zavádza v súčasnosti koregulačný mechanizmus, ktorý by mal vychádzať z holandského modelu určovania vekovej vhodnosti programov. Štúdiu RVR uskutočnila v ôsmich krajinách združených v CERF, a to v Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a Slovinsku.
Konferencia sa zaoberala zákonnou ochranou maloletých pred škodlivými účinkami niektorých mediálnych obsahov, pôsobením médií na psychiku detí, ich vnímanie, ale aj mediálnou gramotnosťou mládeže. K téme sa vyjadrovali odborníci zo Slovenska, Českej republiky a Slovinska. Konferenciu RVR pripravila spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied a Creative Industry Forum.
V krajinách Európskej únie vychádza systém na ochranu maloletých pred nežiaducimi účinkami médií zo smernice o audiovizuálnych službách, jednotlivé štáty však uplatňujú rôznu formu regulácie. Slovenský systém ochrany maloletých pred mediálnymi vplyvmi existuje od roku 1999 a počas 16 rokov svojej existencie sa viackrát menil. Dohľad nad jeho dodržiavaním vo vysielaní vykonáva Rada pre vysielanie a retransmisiu. Jedným z platných pravidiel je u nás zákaz vysielania programov, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých do 18 rokov od 6:00 a 22:00. Podrobnosti upravujú vyhlášky k zákonu o vysielaní a retransmisii, pričom posledná aktualizácia pravidiel platí od 1. januára 2014. Normy sú voľne prístupné na webstránke RVR http://www.rvr.sk, konkrétne v časti venovanej právnemu rámcu.
©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.