8. 12. 2015

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes vysielateľom opäť uložila sankcie a upozornila na porušenie zákona. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Lucia Jelčová.
Pokutu vo výške 1000 eur dala vysielateľovi Rádia Anténa za vysielací blok "Ranný rock s Tomaggiom" z mája tohto roka. Moderátor v ňom mal nepriamo vyzývať na segregáciu rómskeho etnika na Slovensku aj celosvetovo. "Čím skrytou formou podnecoval nenávisť na základe príslušnosti k etnickej skupine," uviedla hovorkyňa.
Na porušenie zákona upozornila RVR aj Rozhlas a televíziu Slovenska. Na Jednotke v polovici júna v programe Víkend odvysielali reportáž o breathariánstve. Rade v nej chýbala všestrannosť informácií a názorová pluralita.
V dvoch prípadoch dostal upozornenie na porušenie zákona aj vysielateľ Televízie Liptov. V reportážach z mája a júla chýbala Rade názorová pluralita. V jednom prípade šlo o rekonštrukciu železničnej trate, v druhom o projekt Heliport.

Copyright © TASR 2015