22. 1. 2016

Toľké prekvapenie! Spoločnosť Promotion dočasne pozastavuje vydávanie Večerníka

Toľké prekvapenie!
Spoločnosť Promotion dočasne pozastavuje vydávanie Večerníka
 Spoločnosť Promotion s.r.o., vydavateľ bratislavského Večerníka, ktorý opätovne začal vychádzať 2. septembra 2015, dočasne pozastavuje k 22. januáru 2016 jeho vydávanie. Noviny, ktoré sa snažili byť v retroštýle, sa na trhu nestretli s očakávanou odozvou zo strany čitateľov a ďalšie vydávanie denníka v tomto formáte postráda ekonomické opodstatnenie. Spoločnosť Promotion prehodnotí formát a smerovanie denníka a po pripravovanej analýze a marketingovom prieskume nového formátu sa na trh s titulom Večerník vráti.
Zároveň chceme poďakovať všetkým spolupracovníkom a partnerom za vykonanú prácu a čitateľom za priazeň.

Ing. Bohuslav Vajcík, konateľ spoločnosti