24. 3. 2016

ECAV MEDIA NEWS

ECAV MEDIA NEWS


Na Veľký piatok (25.3.), ktorý je pre evanjelikov veľmi významným sviatkom, bude Slovenská televízia od 10.00 h vysielať na Dvojke priamy prenos z pašiových služieb Božích v evanjelickom kostole v Giraltovciach. Kázeň prednesie Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.
Na Veľký piatok večer o 19.45 h Slovenská televízia ponúkne v relácii Sviatočné slovo vystúpenie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.
Rádio Slovensko a Rádio Regina odvysielajú v piatok ráno o 09.00 h evanjelické pašiové služby Božie z obce České Brezovo.
Na Prvú slávnosť veľkonočnú, v nedeľu 27. marca, Televízia TA3 bude vysielať od 10.30 h slávnostné služby Božie z Evanjelického cirkevného zboru v Bratislave-Dúbravke. Kázať bude generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Copyright © TASR 2016