22. 3. 2016

Kolonáda II stúpla

Kolonáda II stúpla


Podiel pôvodného seriálu Kolonáda II. stúpol a mal trhový podiel 17,7 % / minulý týždeň 17,3 %/.
Sledovanosť sa je vyššia- 8,8 % /minulý týždeň 8,7%/.