31. 3. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Slovenský rozhlas, RTVS podal na licenčnú radu štyri žiadosti o výnimky z hrania slovenskej hudby. Ako na dnešnom rokovaní Rady RTVS informoval riaditeľ programových služieb RTVS - Slovenského rozhlasu (SRo) Vincent Štofaník, dve výnimky sa týkajú úplného oslobodenia od povinností, ktoré kladie novela zákona o vysielaní a retransmisii na rádiá vo vysielaní slovenskej hudby od 1. apríla. „Týka sa to Rádia Devín a Rádia Patria. A pokiaľ ide o povinnosť hrať zo slovenskej hudby 20 percent novinky, tak o to logicky žiadame v prípade Rádia Pyramída a v prípade Rádia Regina,“ povedal Štofaník. Rádio Pyramída je jedno z digitálnych rádií SRo, ktoré hrá programovo klasickú hudbu a RTVS ho spustil pri príležitosti 90. výročia rozhlasu, čomu zodpovedá aj výber hudby. Pyramída vysiela namiesto Rádia Klasika. Rádio Regina sa orientuje na hranie starších hitov či ľudovej hudby.
V rádiách vysielajúcich na Slovensku sa povinne bude hrať viac slovenskej hudby od piatka 1. apríla. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii. Rade pre vysielanie a retransmisiu teda pribudne povinnosť sledovať dodržiavanie podielu slovenskej hudby vo vysielaní našich rádií od 1. apríla. Rada sa žiadosťami o výnimky zaoberala na svojom poslednom zasadnutí, ktoré bolo 22. marca, keď vypočula sedem zo 16 žiadateľov o výnimky. Ďalšími žiadosťami o výnimky sa bude zaoberať aj na najbližšom zasadnutí 12. apríla.

Podľa novely zákona o vysielaní a retransmisii "slovenské hudobné dielo" je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. Zákon ďalej určuje, že slovenskej hudbe musia vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, vyhradiť tento rok najmenej 20 percent času vysielania hudobných diel za mesiac a od roku 2017 už 25 percent. Vysielateľ na základe zákona, teda verejnoprávny Slovenský rozhlas (RTVS) má od 1. apríla vyčleniť domácej hudbe najmenej 30 percent času vysielania hudobných diel za mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby osobitne. Od budúceho roku sa to pre RTVS zvyšuje na 35 percent. Do podielu vysielania slovenských hudobných diel sa pritom podľa zákona budú počítať iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom. "Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel," píše sa ďalej v zákone, ktorý za nové slovenské hudobné dielo považuje "hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti".

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.