22. 6. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Financovaním verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v ďalšom období sa zaoberala na dnešnom zasadnutí Rada RTVS. Ako uviedol jej predseda Igor Gallo, táto téma bola predmetom už pri rokovaniach k rozpočtu na rok 2015.
      Vo viacerých uzneseniach z roku 2014 a 2015 Rada konštatovala, že stav financovania je neudržateľný a ohrozuje plnenie úloh verejnoprávneho vysielateľa, pričom považuje za nevyhnutné prehodnotiť výšku úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. V prijatom uznesení Rada uvádza, že vo väčšine európskych krajín najpoužívanejšie financovanie formou úhrad za služby verejnosti je potrebné primerane navýšiť tak, aby boli splnené všetky predpoklady na plnenie úloh verejnoprávneho vysielania, rozvojové aktivity, skvalitňovanie programového obsahu, vrátane unikátnych programov a vlastnej tvorby.
      "Téma postavenia a financovania verejno-právneho média bola vždy turbulentná. Rada je konzistentná vo svojom názore potreby zmeny financovania verejno-právneho vysielateľa prostredníctvom navýšenia tzv. koncesionárskych poplatkov. Samozrejme, legitímna je aj diskusia na tému, akým spôsobom sa takto získané financie využijú," povedal pre TASR predseda rady Igor Gallo.
      "Máme opäť mandát, potvrdený Radou, na systémovú prácu, na preukázanie nevyhnutnosti zmeny financovania. Podporu tejto zmene vyslovilo všetkých sedem odborových zväzov, takže vnútorné prostredie, Rada a kolegovia zamestnanci to podporujú. Verím, že tieto hlasy budú vypočuté. Našou úlohou verejnoprávneho média je preukazovať to, čo je našou základnou ambíciou, za každým snažením vidieť diváka a poslucháča," uviedol pre TASR generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
      Informáciu o vysielaní a aktivitách Rozhlasu a televízie Slovenska v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie Rada prerokovala a vzala na vedomie. Z uvedeného materiálu vyplýva, že úlohou RTVS bude nielen informovať, ale aj vyrobiť televízny signál zo všetkých podujatí SK PRES 2016, ktorý bude k dispozícii zahraničným partnerom. V rozhlasovom aj televíznom vysielaní budú pripravené viaceré spravodajsko-publicistické formáty, ktorých úlohou nebude len zachytávať dianie na jednotlivých stretnutiach, ale aj analyzovať a približovať všetky udalosti slovenským poslucháčom a divákom.
      Výročie Slovenského národného povstania bude predmetom televízneho aj rozhlasového vysielania, do programu budú zaradené filmy s touto tematikou – Deň, ktorý neumrie, Kapitán Dabač, Vlčie diery, Krok do tmy či seriál Povstalecká história. Rádio Slovensko si SNP pripomenie v Príbehu na týždeň, dokumentom Osudy 20. storočia a tematickým vysielaním 29. augusta.
      Rada na dnešnom zasadnutí vzala na vedomie aj informáciu o príprave vysielania z Hier XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, ktoré sa uskutočnia 5. až 21. augusta. Vzhľadom na časový posun piatich hodín bude každý z olympijských dní začínať na televíznej Dvojke o 14. hodine. Olympiádu bude prinášať aj Jednotka, každý deň pôjde minimálne o šesť hodín priamych prenosov. Okrem priamych prenosov bude vysielať aj Štúdio Rio 2016, prostredníctvom ktorého bude divák dostávať najčerstvejšie informácie, výsledky a prehľady jednotlivých disciplín. Pripravené budú aj dva seriály, prvý s názvom Rio 2016 ponúkne profily súčasných olympionikov, druhý s názvom 24 medailí ponúkne profily s príbehom každej medaily, ktorú získalo Slovensko v ére samostatnosti. Výstupy z jednotlivých športovísk, spravodajské a publicistické materiály vrátane živých vstupov bude vysielať aj Rádio Slovensko v spravodajských blokoch i v prúdovom vysielaní.


Copyright © TASR 2016