29. 7. 2016

Stanovisko Kaufland k medializovanému prípadu dodávateľa Tatrakon

Stanovisko Kaufland 
k medializovanému prípadu dodávateľa Tatrakon 

So spoločnosťou Tatrakon opakovane prebiehali štandardné obchodné rokovania o nákupných cenách pre ďalšie obdobie.
Dodávateľ na nich požadoval neúmerné zvýšenie cien, kde práve pri položke Morca Della bola jeho požiadavka na zvýšenie ceny o viac ako 30% a z toho dôvodu sme sa na ďalšej spolupráci nedohodli. Na základe toho dodávateľ Tatrakon jednostranne pristúpil k zastaveniu dodávok položky Morca Della do našej obchodnej siete. Obdobnú požiadavku od výrobcov s porovnateľnými tovarmi sme v danom období nedostali.
Je proti obchodnej logike, aby sme akceptovali zvýšenie cien u jedného konkrétneho výrobcu, s prihliadnutím na fakt, že ceny vybraných vstupných surovín, z ktorých sú vyrobené aj produkty spoločnosti Tatrakon, v danom období klesali.
Hájime predovšetkým záujmy našich zákazníkov, ktorými sú najmä pomer cena – kvalita.
Navýšenie ceny o viac ako 30% by bolo pre zákazníkov neakceptovateľné aj s prihliadnutím na fakt, že na trhu sa nachádza konkurenčný výrobok, ktorého cena bola na porovnateľnej úrovni ako cena od spoločnosti Tatrakon, pred pokusom o neúmerné navýšenie ceny. Dlhodobo sa snažíme o podporu podielu slovenských potravín v našich obchodných reťazcoch, o čom svedčí nielen naša kampaň "Z lásky k Slovensku", ale aj výsledky nedávneho prieskumu realizovaného spoločnosťou GfK. Jedným z dvoch obchodných reťazcov, v ktorom si spotrebiteľ môže nakúpiť najviac slovenských výrobkov, je práve Kaufland (5310).
Jednoznačne tak patríme k výrazným partnerom slovenských výrobcov v rámci obchodných reťazcov. Martin Gärtner hovorca obchodnej siete Kaufland