16. 9. 2016

Konferencia Ochrana maloletých - Regulačné konvergencie

Konferencia 
Ochrana maloletých - Regulačné konvergencie
Nájsť vhodné riešenie právnej regulácie v ochrane maloletých pred nevhodným obsahom rôznych mediálnych služieb je cieľom odbornej konferencie organizovanej v rámci predsedníctva SR v rade EÚ (SK PRES), ktorú dnes otvoril príhovorom minister kultúry Marek Maďarič. Konferencia na tému "Ochrana maloletých - Regulačné konvergencie" sa počas dňa konala v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Ako ďalej agentúru SITA informoval referát styku s médiami Ministerstva kultúry SR, jej účastníci sa venovali hľadaniu vhodného riešenia právnej úpravy v kontexte súčasnej diskusie o návrhu na zmeny smernice Európskej komisie o audiovizuálnych mediálnych službách. Návrh revízie tejto smernice zaradila Slovenská republika medzi svoje najvýznamnejšie priority SK PRES v oblasti kultúry a audiovízie.
"Túto tému sme si vybrali nielen pre jej aktuálnosť, ale aj pre jej veľkú dôležitosť. V dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, je najzraniteľnejšia skupina detí a mladých ľudí ohrozená nástrahami, ktoré sme si v časoch nášho detstva nedokázali ani predstaviť," uviedol Marek Maďarič vo svojom úvodnom príhovore. Minister kultúry SR zároveň zdôraznil, že vývoj médií a rôznych digitálnych platforiem je taký rýchly, že ho legislatíva často nestačí ani reflektovať. "V záujme maximálneho využitia možností, ktoré ponúkajú audiovizuálne médiá a internet, je nevyhnutné vytvoriť bezpečné mediálne prostredie, a to nielen pre deti," cituje Maďariča tlačová správa z MK SR.
Téma ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi nadobúda na význame aj na európskej úrovni. Najaktuálnejším legislatívnym návrhom v EÚ v tejto oblasti je návrh revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Dôležitosť jej revízie vníma aj stratégia jednotného digitálneho trhu, ktorej je smernica priamou súčasťou.
Účastníkmi konferencie boli zástupcovia európskych inštitúcií, experti z členských krajín EÚ, zástupcovia Skupiny európskych regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb (tzv. ERGA) ako aj zástupcovia audiovizuálneho priemyslu, akademickej obce SR, Rady pre vysielanie a retransmisiu a ďalších partnerov aktívnych v audiovizuálnej oblasti. Cieľom ich diskusie bolo predovšetkým reálne porovnanie aktuálneho stavu v jednotlivých členských štátoch a poukázanie na existujúce problémy, ale aj osvedčené skúsenosti, dodal rezort kultúry.
Konferenciu "Ochrana maloletých - Regulačné konvergencie" pripravilo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie. Ministerstvo kultúry sa problematikou revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách začalo zaoberať v príslušnej expertnej úrovni Rady EÚ už v júli tohto roka a výsledky svojej práce predstaví 22. novembra na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Rada bude rokovať vo formáte ministrov kultúry EÚ pod predsedníckym vedením ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
Prispôsobiť pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb v Európskej únii zmenám na trhu, v technológiách a v správaní sa spotrebiteľov je cieľom návrhu na zmenu európskej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Návrh zmien smernice je súčasťou zapracovania Stratégie jednotného digitálneho trhu v Európe do noriem platných v Európskej únii (EÚ). V spomínanej Stratégii jednotného digitálneho trhu v Európe sa vyzýva na modernizáciu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS). Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré navrhuje EK, patria rozšírenie rozsahu pôsobnosti o platformy na zdieľanie videí, vyrovnanie podmienok regulácie pre televízne vysielanie a audiovizuálne mediálne služby na požiadanie v oblasti ochrany maloletých, zavedenie povinnej 20-percentnej kvóty pre európske diela v katalógoch a povinnosti propagovať európske diela pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, zavedenie možnosti pre členské štáty vyžadovať finančné príspevky od prevádzkovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb usídlených v iných členských štátoch, ale aj uvoľnenie pravidiel pre objem reklamy v televíznom vysielaní. Zmeny navrhnuté EK sú zapracované do predloženého návrhu smernice a ich konečná podoba bude výsledkom rokovaní o návrhu, ktoré sú v súčasnosti na úrovni Rady EÚ.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.