13. 9. 2016

Rádio Devín na cestách

Rádio Devín na cestáchCieľom tohto výnimočného projektu, ktorý Devín pripravuje v súvislosti s oslavami 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, je stretnúť sa s poslucháčmi rádia a predstaviť tvorcov hudobných a slovesných relácií, ako aj umelcov z regiónov.
Fanúšikovia a poslucháči Rádia Devín sa v každom meste môžu tešiť na bohatý program s rôznorodou dramaturgiou, zostava umelcov, redaktorov a moderátorov sa bude v každom meste obmieňať. Program bude pozostávať z predstavenia miesta, z ktorého sa bude vysielať, koncertov, rozhovorov s hosťami a interpretáciou umeleckého slova. V rámci projektu vystúpi vyše sedemdesiat umelcov a rozhlasových tvorcov.
Podľa šéfdramaturgičky Rádia Devín Evy Reiselovej sú osobné stretnutia s poslucháčmi Devína veľmi inšpirujúce. „Tešíme sa na návštevu každého mesta, keďže väčšinu roka pracujeme v intimite štúdií. Vďaka projektu Rádio Devín na cestách by sme chceli našim poslucháčom priblížiť umelecké žánre v rozhlase a osláviť s nimi 90 rokov rozhlasovej tvorby na Slovensku,“ dodala E. Reiselová.
Prvé stretnutie umelcov a tvorcov s poslucháčmi sa uskutoční v stredu 14. 9. od 19.00 h v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici. Vstup na všetky podujatia voľný.