9. 12. 2016

Časopis Pamiatky a múzeá má 65 rokov

Časopis Pamiatky a múzeá
má 65 rokov

Históriu 65 rokov časopisu pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá aj 25 rokov udeľovania jeho výročných cien si v týchto dňoch pripomínajú vydavatelia - Slovenské národné múzeum (SNM) s Pamiatkovým úradom.
Na štvrtkovom (8. 12.) stretnutí tvorcov a čitateľov časopisu v knižnici SNM to vyhodnotil jeho šéfredaktor Peter Maráky ako významné obdobie aj napriek zmenám vo vydávaní. To sa začalo v roku 1952 pod pôvodným názvom Pamiatky a múzeá, potom nasledovalo štyri desaťročia vydávanie pod názvom Vlastivedný časopis a 30 rokov vydávania časopisu Pamiatky a príroda.
"Po roku 1990 sa rozhodlo o znížení počtu finančne podporovaných časopisov zhruba na 50 percent. Vtedajší Pamiatkový ústav a SNM sa rozhodli vrátiť k pôvodnému názvu Pamiatky a múzeá, samozrejme, v novej koncepcii. Čo sa zmenilo bola farebná tlač, cesta k modernej revue, ktorá sa začala zaoberať v celej šírke problematikou kultúrneho dedičstva. Čiže ochranou pamiatok, múzejnou činnosťou, galerijnými aktivitami, prácou archívov, historickými knižničnými fondmi," konštatoval šéfredaktor.
Podľa neho sa postupne podarilo vytvoriť aj fórum na spätnú väzbu časopisu s čitateľom. Najskôr anketou a potom súťažou o výročné ceny časopisu, ktoré nedávno boli udelené 25. raz. V rámci prehľadu produkcie v oblasti ochrany, poznávania a pestovania kultúrneho dedičstva na Slovensku bolo nominovaných takmer 1700 rôznych aktivít a 200 z nich dostalo výročnú cenu, ktorá je akýmsi malým Oskarom kultúrneho dedičstva.
"Laureáti si zvyknú uvádzať túto cenu do referencií pri grantovaní o projekty aj vo vydavateľstvách v miestnostiach pre klientov, kde majú zarámované skromné ocenenie v podobe diplomov. Ukázalo sa, že aj prestížna cena bez finančných bonusov môže byť vážená a ctená, najmä ak tam je čo najmenší vplyv mimoodborných rôznych tlakov. A ten tu naozaj veľmi nehrozí, pretože redakčná rada trvá vo svojej minimálne zmenenej podobe už 25 rokov," zdôvodnil Peter Maráky.
Zároveň pripomenul, že najúspešnejšie obdobie bolo, keď mali dosť finančných prostriedkov a mohli vydávať aj monotematické čísla vo svetových jazykoch. Tak vznikli publikácie o baroku na Slovensku, o vzácnych zbierkach slovenských múzeí a galérií, tiež o doprave, poštovníctve, kúpeľníctve, o SNM či o vývoji ochrany pamiatok. Postupne z finančných dôvodov znížili periodicitu časopisu zo šiestich na štyri čísla a cudzojazyčne čísla už nevychádzajú. Riešia to teraz aspoň rozšíreným resumé v nemčine, angličtine a francúzštine.
"Aj tak sme vďační vydavateľom, že sú schopní dohodnúť sa každý rok a nájsť tie finančné prostriedky na vydávanie časopisu. Pamiatkový úrad a SNM si uvedomujú, že je to časopis, ktorý ich spája aj s oblasťou archívov, galérií, knižníc. A že je to vlastne oficiálne fórum, ktoré si môže dovoliť sa zamerať na základný výskum a nemusí riešiť tie veci popularizácie pamiatok, ktoré riešia iné populárne média," dodal šéfredaktor.

Copyright © TASR 2016