9. 12. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Podnetom Generálnej prokuratúry na možný rozpor s ústavou v prípade povinného percentuálneho podielu slovenských pesničiek vo vysielaní rádií sa Ústavný súd (ÚS) SR doposiaľ zaoberal iba na neverejnom zasadnutí pléna, na ktorom rozhodol, že vo veci sa bude ďalej konať. TASR to potvrdila Jana Pľutová z tlačového a informačného odboru ÚS SR.
"V merite veci k dnešnému dňu rozhodnuté nebolo a v súčasnosti ani nie je možné určiť, kedy bude predmetný návrh prerokovaný v pléne ústavného súdu," uviedla.
Návrh na začatie konania v prípade zákonom stanoveného percenta slovenských pesničiek vo vysielaní rádií a možného rozporu tejto povinnosti s ústavou, podal v druhej polovici mája generálny prokurátor Jaromír Čižnár. "Napadnutá právna úprava podľa názoru generálneho prokurátora nerešpektuje viaceré princípy právneho štátu, neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne zasahuje do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby a ich práva na ochranu majetku, ako aj práva na podnikanie, pričom tiež narúša pravidlá hospodárskej súťaže," odôvodnila podanie návrhu na preskúmanie hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.
Podnet na podanie uvedeného návrhu podala generálnemu prokurátorovi Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. Predajňová pripomenula, že GP sa k návrhu novely zákona vyjadrovala už v procese pripomienkového konania. "Už vtedy sme upozornili predkladateľa na možný rozpor s Ústavou SR," upozornila hovorkyňa.
Povinnosť hrať povinný podiel slovenských pesničiek vo vysielaní stanovila rádiám od 1. apríla tohto roku novela zákona o vysielaní a retransmisii. Súkromné rádiá musia podľa tejto legislatívnej úpravy v tomto roku vyčleniť najmenej 20 percent a od roku 2017 najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to je 30 a potom minimálne 35 percent. Pätinu z povinného podielu musia tvoriť novinky, teda skladby, ktoré vznikli v období posledných piatich rokov. Do stanoveného podielu sa započítavajú iba pesničky, ktoré odznejú v éteri od 6.00 do 24.00 h.
Ešte pred účinnosťou zákona požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) o výnimku vysielatelia 16 rádií. V desiatich prípadoch RVR žiadosti vyhovela. V šiestich prípadoch išlo o celkovú výnimku, v štyroch prípadoch o čiastočnú, týkajúcu sa podielu nových hudobných diel.

Copyright © TASR 2016