27. 12. 2016

RTVS a Mária Terézia

RTVS a Mária Terézia

Rozhlas a televízia Slovenska a MAYA,Production spol. s.r.o uzavreli koprodukčnú zmluvu na výrobu dvojdielnej televíznej série s názvom: „Mária Terézia“.

Žáner: historická kostýmovaná dráma / love story
Scenár: Miroslava Zlatníková
Réžia: Robert Dornhelm
Minutáž: 2 x cca 100min.
Zmluvačíslo: ZM 2012938
Producent za Partnera: Marcela Mojtová, Jan Novotný
Producent za RTVS: Vladimír Burianek
Dramaturg RTVS: Roman Brat

Celkový rozpočet výroby Audiovizuálneho diela predstavuje sumu vo výške : 5.925.097,- EUR bez DPH.
Celkový vklad RTVS pri výrobe AVD predstavuje sumu vo výške 830.000,- €bez DPH, z toho priamy finančný vklad RTVS predstavuje sumu vo výške 826.000,- Eur bez DPH (slovom: osemstodvadsaťšesť tisíc Eur ),k tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Hodnota vecného vkladu predstavuje 4.000,- € bez DPH, z toho vo vyjadrení externého plnenia 1.000,-€
a interného 3.000,- €.