24. 1. 2017

Pokuty naše každodennné

Pokuty naše každodennné

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na dnešnom zasadnutí opäť uložila sankcie. Pokutu 10.000 eur dostal vysielateľ MAC TV za porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti. Rovnaký dôvod stojí aj za pokutou 2500 eur pre poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV, konkrétne na webovej stránke www.joj.sk. TASR o tom dnes informoval Martin Dorociak z Kancelárie RVR.
Pokute 3000 eur sa nevyhol vysielateľ Markíza - Slovakia za porušenie ochrany maloletých v programe TV Markíza. Rada zároveň začala šesť správnych konaní. V troch prípadoch sa týkajú vysielateľa Markíza - Slovakia, v dvoch prípadoch vysielateľa MAC TV a v jednom prípade vysielateľa RTVS.

Copyright © TASR 2017