23. 1. 2017

Takže tak

Takže tak

 

Podobné klamstvá uverejnil denník Práca dňa 9. januára 1991. Otec podal proti denníku aj proti podpísanému autorovi žalobu o poškodzovanie dobrého mena. Súd sa ťahal dlho, ale v roku 1995 Okresný aj Krajský súd v Bratislave zaviazali Prácu aj autora Alfréda Béma ospravedlniť sa a Béma zaviazali zaplatiť nemajetkovú ujmu 50 000.- Sk.
Na odvolacom pojednávaní Bém povedal, že článok bol nepravdivý a prosil nás, aby sme mu odpustili zaplatenie 50 000.- Sk. Zaplatenie sme mu odpustili. Denník Práca uverejnil ospravedlnenie dňa 26. júna 1995. Píše sa v ňom okrem iného : „ ....ukázalo sa, že listy, týkajúce sa skutkových tvrdení ohľadne p. Pavla Čarnogurského sú nepravdivé a sledovali zneváženie jeho mena a jeho osoby v očiach verejnosti...“
Denník Práca je v archíve Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Link na list českých disidentov a na ospravedlnenie v Práci pripájam :
http://jancarnogursky.sk/clanky/122/vrany-sa-zlietavaju-i
Vaský a Daňo preberajú ŠtB-ácke praktiky. Za komunizmu sa ŠtB snažila dehonestovať svojich odporcov tým, že rozširovala o nich klamstvá, aby ich vo verejnosti očiernili. O Václavovi Havlovi vtedy noviny písali, ako spolupracoval jeho otec za vojny s nacistami, Ludvíkovi Vaculíkovi (autorovi manifestu Dvetisíc slov) pri domovej prehliadke zhabali súkromné fotografie a potom ich uverejňovali s dehonestujúcim textom a ďalšie podobné. Video s klamstvami starého muža o mojom otcovi sa objavilo na internete, keď som kandidoval za prezidenta. Vtedy som tomu nevenoval pozornosť a urobil som chybu.
Proti všetkým zúčastneným na videu podniknem právne kroky, ale nebudem ich oznamovať dopredu. Peter Osuský dal Vaskému facku a prokuratúra Vaského sťažnosť zamietla. Žiaľ, neviem, či sa mi Vaský dostane na dosah ruky.
Takže tak.