25. 1. 2017

Udelenie Radu za zásluhy Poľskej republiky Tomášovi Petřivému in memoriam

Udelenie Radu za zásluhy Poľskej republiky 
Tomášovi Petřivému in memoriam

V stredu 25. januára 2017 o 17.00 hod. sa priestoroch galérie Poľského inštitútu uskutoční slávnostné udelenie Radu za zásluhy Poľskej republiky Tomášovi Petřivému in memoriam.
Tomáš Petřivý bol študentom filmovej školy FAMU v Prahe a jedným z prvých slovenských signatárov Charty 77, v dôsledku čoho sa o jeho osobu začala zaujímať komunistická tajná služba. Z vysokej školy bol vyhodený a prišiel o pas, no ešte predtým sa mu podarilo dostať do Varšavy, kde nadviazal kontakty s poľskými aktivistami demokratickej opozície. Výsledkom jeho návštevy bolo prvé stretnutie poľských a československých opozičných aktivistov v júli 1978 v Krkonošiach. Po vyhodení zo štúdia bol prinútený pracovať fyzicky, no stále sa aktívne podieľal na opozičnej činnosti a tiež sa zaujímal o to, čo sa dialo v Poľsku. V nezávislých časopisoch publikoval svoje poviedky, poéziu a publicistické texty. V roku 1986 tragicky zomrel za nejasných okolností.
Vyznamenanie, o ktorého udelení rozhoduje prezident Poľskej republiky, preberie Oleg Pastier, spisovateľ, vydavateľ a bývalý disident. Po oficiálnej časti večera prečíta úryvky z tvorby Tomáša Petřivého Boris Farkaš, herec Divadla Astorka Korzo ´90. Následne budú diskutovať o osobe, tvorbe a aktivitách Tomáša Petřivého bývalí opoziční aktivisti Martin Šimečka, Oleg Pastier, Oľga Gyarfášová a Andrzej Jagodziński.