8. 2. 2017

Pokuty naše každodennné

Pokuty naše každodennné

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozdávala na svojom včerajšom zasadnutí pokuty. Najvyššiu dostal vysielateľ televízie Markíza. Za porušenie počtu povolených prerušení programu reklamou, ku ktorému došlo 18. 8. 2016 pri vysielaní programu Dobre vedieť!, mu uložila rada pokutu 6000 eur.
Vysielateľ TV Markíza dostal aj pokutu 3319 eur za porušenie zákazu účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame i telenákupe, ku ktorému došlo v dňoch 23. 5. až 6. 6. 2016 vo vysielaní komunikátov Dnes večer uvidíte. Sankciu 3000 eur mu rada udelila aj za porušenie ochrany maloletých, keď na DAJTO 29. 8. 2016 odvysielal program Rytmus – Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.
Pokutu 3000 eur dostal vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) za porušenie ochrany maloletých, keď na Dvojke 14. 9. 2016 odvysielal program Trabantom z Austrálie do Ázie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne gestá a vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. Sankciu 663 eur dostal za rovnaké pochybenie, keď na Dvojke 8. 7. 2016 odvysielal program Fetiše televízie, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval sexuálne scény, vulgárne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.
Rada udelila pokutu 2000 eur aj vysielateľovi televízie JOJ, pretože jej nedodal súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny z 19. 9. 2014 a záznam vysielania programovej služby JOJ z 19. a 20.9. 2014 v uvedenom čase.

Copyright TASR ©2017