17. 2. 2017

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Celoštátny denník Sme bude poukazovať na šírenie lživých a vymyslených informácií. Spustil nový projekt s názvom Hoax, v ktorom chce sledovať hoaxy, klamstvá a falošné správy, ktoré sa šíria verejným priestorom, priebežne ich vysvetľovať a vyvracať. 
Na webovej stránke projektu majú pribúdať články, v ktorých budú hoaxy konfrontované s faktami, priblížil vydavateľský dom Petit Press. Cieľom projektu nie je iba odhaliť samotné klamstvo, ale zároveň priblížiť základné nástroje kritického myslenia, akými sú odhalenia logických klamov a chýb myslenia.
Týždňový prehľad aktuálnych hoaxov spolu s ich vysvetleniami má vychádzať aj v tlačenom vydaní denníka Sme. "Klamstvá sa dnes šíria vo virtuálnom svete nebezpečne rýchlo a majú na životy ľudí reálny dosah. Vyvolávajú emócie hnevu a vedú k zlým rozhodnutiam. Naša práca sa dnes nekončí pri vyrozprávaní príbehu a prinášaní faktov," povedala šéfredaktorka denníka Beata Balogová.
Úlohu zodpovedných médií vidí Balogová v tom, aby vyvracali tieto klamstvá a postavili ich do kontrastu overiteľných faktov. "Lebo práve oddanosť pravde nás bude aj v budúcnosti deliť od konšpiračných webov, manipulátorov a šíriteľov hoaxov," dodala.
Vydavateľstvo informovalo, že články venované vysvetľovaniu hoaxov budú pre čitateľov jeho spravodajského portálu Sme.sk voľne dostupné a nezamkne ich ako súčasť prémiového obsahu. Na portáli dnes vyzvalo ľudí, aby nahlasovali hoaxy, na ktoré narazia.

Copyright TASR ©2017