15. 2. 2017

Stanovisko spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Stanovisko spoločnosti 
Lidl Slovenská republika, v.o.s.


V teste potravín zakúpených v Rakúsku a na Slovensku, ktorý pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypracovala Štátna veterinárna a potravinová správa, bolo prezentovaných celkovo päť výrobkov predávaných spoločnosťou Lidl Slovenská republika.
Čo sa týka šunky, boli žiaľ porovnávané dva neporovnateľné a rôzne produkty. V Rakúsku zakúpený výrobok „Dusená šunka – údená“ bol porovnávaný s výrobkom „Varená šunka“, ktorý bol zakúpený na Slovensku. Obe šunky sa pritom nachádzajú v sortimente spoločnosti Lidl Slovenská republika. Je nešťastné a z pohľadu zákazníka zavádzajúce porovnávať dva rôzne výrobky a veríme, že k tomu došlo nedopatrením. Dusená šunka - údená má s ohľadom na proces výroby skutočne nižší podiel vody a vyšší podiel mäsa, čo je deklarované aj na samotnom obale.
V prípade marhuľového jogurtu nebol zistený žiadny rozdiel v sledovaných ukazovateľoch. V prípade bravčového mäsa vo vlastnej šťave, ementálu a mozzarelly boli zistené senzorické odchýlky, ktoré sú však subjektívne a v žiadnom prípade sa netýkajú kvality samotných produktov. Rozdiel v analytických ukazovateľoch pri bravčovom mäse je „štatisticky málo významný“, ako konštatuje aj samotná záverečná správa. Navyše, ementál a mozzarellu vyrábajú pre Lidl v Rakúsku a na Slovensku rozdielni dodávatelia, pričom každý z nich využíva iný a pre seba typický technologický postup a tiež rôzne baktérie na výrobu syra. Senzorické hodnotenie je však zásadne odlišné od laboratórneho a nedokáže objektívne posúdiť kvalitu produktov.
Spoločnosť Lidl garantuje všetkým zákazníkom vo všetkých 27 krajinách v ktorých pôsobí identickú kvalitu produktov privátnych značiek, ktoré majú rovnaký obal, pochádzajú od rovnakého dodávateľa a majú rovnaký EAN kód. Kvalita a zdravie zákazníkov je pre spoločnosť Lidl najdôležitejšia a preto súčasne garantujeme jednotnú cenu nami predávaných výrobkov vo všetkých našich 127 predajniach na Slovensku.