28. 3. 2017

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu (EP) z tamojšieho výboru pre právne veci, ktorý má na starosti prípravu smernice o autorských právach, odporučila, aby EP neschválil návrh Európskej komisie na rozšírenú ochranu tvorcov obsahu pred neoprávneným využitím ich spravodajstva. O jej stanovisku informovala v uplynulých dňoch rada Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA).
"Je dôležité, aby sa k výzvam, ktorým čelia vydavatelia tlače pri presadzovaní svojich zástupných práv, na ktorých sú závislí pri ochrane svojich investícií, pristupovalo spôsobom, ktorý posilní postavenie vydavateľov tlače, avšak nenaruší ostatné odvetvia," zdôvodnila svoj postoj Therese Comodiniová Cachiaová.
Comodiniová Cachiaová zároveň predniesla nový návrh pripravovanej smernice, z ktorého vypustila práve celú sekciu návrhu EK týkajúcu sa ochrany vydavateľov tlače.
Namiesto toho navrhla, aby členské štáty zabezpečili, že vydavatelia tlače budú štandardne zastupovať autorov, ktorých diela publikujú, a tiež aby mali spôsobilosť právne konať v ich mene pri ochrane ich práv súvisiacich s týmito zverejnenými dielami.
Jej návrh však napadli zástupcovia médií i samotní členovia Európskeho parlamentu. Podľa nich ku kompetenciám, ktoré už v súčasnosti vydavatelia majú, totiž nič zásadné nepridáva.
Samotná EANA je v kontakte s členmi EP a zasadzuje za to, aby do pripravovanej ochrany vydavateľov - či už vo verzii, ktorú presadzuje EK, alebo akejkoľvek upravenej, ktorú schváli EP - bol zahrnutý aj obsah vytvorený tlačovými agentúrami.
Udelenie licencie na využitie obsahu chráneného autorským právom je podstatou obchodnej činnosti tlačových agentúr a hlavným zdrojom financovania ich aktivít.
Poplatky za využitie tohto obsahu preto tvoria základ pre udržateľnú a dlhodobú tvorbu nezávislého, nestranného a dôveryhodného spravodajského obsahu, pri ktorom sa môžu občania spoľahnúť, že ich bude informovať o vývoji vo všetkých oblastiach od politiky cez ekonomiku až po šport, uviedla už dávnejšie Rada EANA.
Dodala, že internetové vyhľadávače sa stali databankami údajov využívajúcimi obsah, ktorý nevytvorili a za ktorý nezaplatili. Je preto veľmi dôležité, aby sa tzv. príbuzné práva súvisiace s autorským právom vzťahovali aj na tlačové agentúry a ďalších vydavateľov a pokrývali všetky činnosti komunikácie obsahu pre verejnosť, zdôraznila Rada EANA.
Členovia Výboru pre právne veci EP, ku ktorým patrí aj Comodiniová Cachiaová, môžu pozmeňovacie návrhy pripravovanej smernice podávať až do 31. marca. Do prebiehajúcej diskusie sa môžu zapojiť aj členovia výborov pre kultúru či vnútorný trh, ktorých záujmov sa návrh taktiež týka.
Kedy bude parlament o pripravovanej smernici hlasovať, zatiaľ zrejmé nie je. Pravdepodobne to však bude závisieť práve od situácie, ktorá nastane práve po skončení tohto prvého kola podávania pozmeňovacích návrhov.
EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (SITA), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.