17. 3. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Rade pre vysielanie a retransmisiu chýba od polovice februára jeden člen. Poslanci NR SR by ho mali zvoliť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne v utorok 21. marca. Na post kandidujú traja – Štefan Fejko, ktorého navrhol poslanecký klub strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko; Denisa Havrľová, ktorú nominoval poslanec za stranu Sloboda a Solidarita a predseda OKS Ondrej Dostál a Peter Joanidis, ktorý je nominantom predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťáka. Výbor NR SR pre kultúru a médiá vo štvrtok 16. marca návrhy na kandidátov posúdil a konštatoval, že všetci spĺňajú kritériá účasti vo voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR).
V licenčnej rade sa 16. februára skončilo funkčné obdobie Milošovi Mistríkovi a Petrovi Alakšovi. Poslanci parlamentu zvolili 2. februára v tajnom hlasovaní jedného nového člena rady - Mojmíra Mamojku, ktorý bol nominantom poslanca za Smer-SD Miroslava Číža. Keďže druhého člena poslanci nezvolili, tajné hlasovanie opakovali 7. februára. Volili medzi Petrom Alakšom a Štefanom Fejkom. Ani v opakovanej voľbe však druhého člena licenčnej rady nevybrali.
RVR má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR. Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia. Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky. Rada rozhoduje napríklad o: licenciách na vysielanie, registráciách retransmisie a o pozastavení retransmisie, pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona, dohliada na dodržiavanie zákona o vysielaní a retransmisii, udeľuje aj sankcie za jeho porušenie. Viac podrobností o činnosti rady možno nájsť na jej webstránke http://www.rvr.sk.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané