17. 4. 2017

Košické štúdio RTVS oslavuje 90. výročie rozhlasového vysielania

Košické štúdio RTVS oslavuje 

90. výročie rozhlasového vysielania


Košické štúdio RTVS oslavuje 90. výročie rozhlasového vysielania. 17. apríla 1927 sa na východnom Slovensku začala písať história rozhlasu v Košiciach. Pravidelné vysielanie bolo po prvýkrát spustené v provizórnom štúdiu v dome na rohu Poštovej a Hradbovej ulice.


Program pozostával z prednášky, prednesu poézie, rozprávok a niekoľkých hudobných skladieb. Na prvom vysielaní z Košíc sa podieľali Jozef Martinka, Alois Zbavitel, Mária Oravcová, recitátor Emil Rusko, klaviristka Mária Hemerková, huslistka Alžbeta Steinová a violončelista Ákos Paulusz. Prvým účinkujúcim hudobným súborom bolo kvarteto, ktoré zostavil František Kozák. Hudobné vysielanie viedol Vojtech Měrka, slovesné Jozef Joštiak a o techniku sa staral Karel Stuchlý.

Rozhlasové vysielanie prešlo za deväťdesiat rokov mnohými zmenami. Na jeho príprave a realizácii sa podieľalo niekoľko generácií „rozhlasákov“, špeciálnu spomienku si zaslúžia hlavne tí, ktorí sa tohto výročia nedožili - Anton Prídavok, Dezider Kardoš, Vojtech Adamec, Martin Hruška, Karol Jančošek, František Gomolčák či Štefan Kasarda.

Košické rozhlasové štúdio vo svojej súčasnej podobe pripravuje vysielanie Rádia Regina, Rádia Devín a Rádia Patria. Ponúka spravodajstvo, publicistiku, hudobné a hudobno-slovné programy či literárno-dramatické relácie mnohých žánrov. Okrem vysielania organizuje verejné nahrávky z hudobných podujatí, festivalov a súťaží, v neposlednom rade i prezentačno-propagačné podujatia.

Pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania z Košíc sa v utorok 18. apríla po 11.00 h uskutoční priamy prenos zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule na prvej rozhlasovej budove na Poštovej, odvysiela ho Rádio Regina.

„Predovšetkým by som chcel rozhlasovému vysielaniu v Košiciach zaželať minimálne ďalších 90 rokov úspešného napredovania a verím, že i ďalšie generácie poslucháčov budú mať k nemu tak blízko, ako tie súčasné,“ uviedol výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Juraj Hidvéghy. „V rámci osláv počas celého roka do vysielania Rádia Regina Východ zaraďujeme relácie, ktoré sú s týmto výročím a históriou košického rozhlasu späté. Poslucháči sa môžu tešiť na unikátne historické zvukové nahrávky s umeleckým slovom, publicistikou a hudbou z nášho archívu, ako aj rozhovory s bývalými pracovníkmi rozhlasu či osobnosťami, ktoré k nemu majú blízko. Aj v nasledujúcich dňoch sme spoločne s košickými kolegami pripravili naozaj bohatú programovú ponuku. K najzaujímavejším programom bude patriť rozhlasový dokument Splnený sen, či Rekonštrukcia rozhlasového vysielania z roku 1927, ktorú odvysielame 18. apríla. Výročie si pripomenú aj kolegovia v Rádiu Devín, Rádiu Pyramída či Rádiu Slovensko,“ dodal J. Hidvéghy.

Programová ponuka k 90. výročiu rozhlasového vysielania z Košíc

17. 4. 2017 Rozhlasový dokument k 90. výročiu rozhlasového vysielania z Košíc

Rádio Regina Východ 10.05-11.00 h
Rádio Regina Stred a Rádio Regina Západ 13.05-14.00 h

18. 4. 2017 Rekonštrukcia rozhlasového vysielania z r. 1927 vo Veľkom štúdiu

Rádio Regina Východ 09.05-10.00 h

Aj ty si rozhlas! Rozhovory s bývalými rozhlasákmi; moderujú Jana Pataráková a Vojtech Bačo vo Veľkom štúdiu na Moyzesovej 7 v Košiciach;
Rádio Regina Východ 10.05-12.00

Priamy prenos zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule na bývalej rozhlasovej budove na Poštovej ulici 12 v Košiciach za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho; moderujú: Dušana Štecová a Ján Kondor;
Rádio Regina 11.05-11.20 h

Rozhlasová potulka so sprievodcom Milanom Kolcunom zo štúdia č. 3;
Rádio Regina Východ 14.05-16.00

19. 4. 2017 Prvenstvá rozhlasu v Košiciach;
Rádio Regina Východ 09.05 h

20. 4. 2017 Rozhlasový orchester;
Rádio Regina Východ 09.05 h

21. 4. 2017 Rozhlas na Poštovej ulici
Rádio Regina Východ 09.05 h

19. - 21. 4. 2017 a 24.-28.4. 2017 Aj ty si rozhlas! Rozhovory so súčasnými rozhlasákmi;
Rádio Regina Východ 10.10-11.00 h