11. 5. 2017

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Na včerajšom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TVR a RE, s.r.o. (programová služba Televízia Ružinov) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Debata dňa 23. 11. 2016;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MV Média, s.r.o. (programová služba TV REGION) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie požadovaný súvislý záznam vysielania zo dňa 3. 10. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Rožňava na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. (programová služba Best FM Media) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,6 MHz Prievidza a 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,4 MHz Ružomberok na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.S.M. group s. r. o. (programová služba Rocková republika) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 103,9 MHz Spišská Nová Ves na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR  (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu  Ako som prežil dňa 3. 3. 2017 o cca 9:40 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu 112 dňa 19. 2. 2017 o cca 5:58, 6:28, 6:59a 9:32 hod, ktorý značil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Kritika do vlastných radov v programe Televízne noviny dňa 24. 2. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o kritike dvojakého života niektorých členov cirkvi pápežom Františkom v programe Správy RTVS dňa 24. 2. 2017;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) v súvislosti s vysielaním rubriky Prehľad tlače v programe Dobré ráno Slovensko dňa 15. 11. 2016 a postupuje vec na vybavenie Rade RTVS;
 • uznala za neopodstatnené 11 sťažnosti resp. ich časti, okrem iného:
•    sťažnosti na vysielanie programov MS v biatlone 2017a Liga majstrov dňa 15. 2. 2017, ktoré podľa sťažovateľov prznia slovenčinu využívaním nespisovných výrazov (RTVS, Dvojka, Jednotka); 
•    sťažnosť na vysielanie programu Park dňa 25. 2. 2017, ktorého hosť sa vyjadroval o svojej bi-gender identite, čo podľa sťažovateľa mohlo negatívne ovplyvniť deti a dospievajúcich pri definovaní ich vlastnej identity (RTVS, Jednotka).