28. 6. 2018

RTVS sa k žalobe od redaktorov vyjadrí po oboznámení sa s jej obsahom

RTVS sa k žalobe od redaktorov vyjadrí po 
oboznámení sa s jej obsahom


Súd ešte Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) nedoručil žalobu, ktorú na telerozhlas podali bývalí redaktori spravodajstva RTVS Matúš Dávid, Jana Masárová, Matúš Baňovič a Kristián Čekovský. Stanovisko k nej RTVS zaujme po oboznámení sa s jej obsahom. Uviedla to hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.
Pripomína, že redaktori spolupracovali s RTVS na externé zmluvy. Masárová od júla 2013, Čekovský od januára 2013, Dávid od januára 2013 a Baňovič od júla 2015.
Redaktori, ktorí podali žalobu, tvrdia, že ich práca na externé zmluvy bola obchádzaním závislej práce. Telerozhlas mal redaktorom zmluvy roky každý mesiac predlžovať. Žalobou sa domáhajú toho, aby súd vyslovil, že právny vzťah medzi redaktormi a RTVS je pracovný pomer, ktorý naďalej trvá, a priznal redaktorom náhradu mzdy.

Copyright ©TASR 2018