14. 7. 2022

Únia slovenských novinárov odmieta zrušenie Literárneho fondu

Únia slovenských novinárov odmieta
Literárny fond hľadá najlepšie novinárske práce roka 2019 | KULTÚRNO- LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
 zrušenie Literárneho fonduÚnia slovenských novinárov (ÚSN) nesúhlasí so zamýšľaným zrušením Literárneho fondu (LF), ktoré vyplýva z pripravovanej legislatívy o profesionáloch v kultúre. Ministerstvo kultúry (MK) SR deklarovalo, že sa všetkými pripomienkami bude starostlivo zaoberať a vyhodnocovať ich pri finálnom návrhu zákona v rámci riadneho pripomienkového konania, ktoré sa ešte ani nezačalo. Podľa dosiaľ medializovaných informácií by transformáciou súčasných umeleckých fondov mala vzniknúť komora umelcov.
"Rada Únie slovenských novinárov a Klubu športových redaktorov ÚSN nesúhlasí s návrhom uvedeného zákona a z neho vyplývajúceho zrušenia Literárneho fondu. Vyjadruje preto podporu nesúhlasnému stanovisku Rady literárneho fondu a pripája sa k výzve k stiahnutiu tohto zákona," skonštatovala únia v stanovisku. Únia zároveň podporila argumenty Literárneho fondu, ktoré sa obáva napríklad nedostatočného financovania aktivít navrhovanej komory umelcov či ohrozenia dlhoročnej tradície oceňovania umeleckých diel a výkonov.
Rezort kultúry sa plánuje zaoberať všetkými pripomienkami. "Stále prebiehajú odborné stretnutia a rokovania k tejto téme, na ktoré sú prizvané dotknuté subjekty. Ministerstvo kultúry aj takýmto spôsobom napĺňa svoj zámer otvoreného a transparentného rozhodovania," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.
Ako priblížil rezort, Inštitút kultúrnej politiky počas predchádzajúcich mesiacov za účasti odborníkov z rôznych oblastí prekonzultoval koncepciu a základné znenie týchto návrhov. O výsledkoch informovali podľa MK SR začiatkom tohto týždňa na spoločnom fóre, na ktoré bolo pozvaných približne 300 zástupcov kultúrnej obce s možnosťou kladenia otázok a pripomienok s cieľom vysvetlenia zámeru, ale aj s cieľom skonkretizovať znenia a dosahy zákonov na ľudí pracujúcich v kultúre.
Podľa dosiaľ medializovaných informácií by komora umelcov mala vzniknúť transformáciou súčasných umeleckých fondov – Hudobného fondu, Literárneho fondu a Fondu výtvarných umení. Mala by viesť evidenciu umelcov a iba tí, ktorí sú evidovaní ako profesionálni umelci alebo iní profesionáli v kultúre, by sa mohli uchádzať o členstvo v nej. Zástupcovia Inštitútu kultúrnej politiky MK SR o tom informovali na júnovom rokovaní s Asociáciou slovenských divadiel a orchestrov.Zdroj: TASR